350d286c4e23f6be0c171361426e469a
350d286c4e23f6be0c171361426e469a

CUA HOÀNG ĐẾ MALAYSIA

QUICK OVERVIEW

45-50V/500GR

CHIÊN,NƯỚNG,LẨU

76,000 

45-50V/500GR

CHIÊN,NƯỚNG,LẨU

Additional Information

Trọng lượng 500GR kg